Happy New Year !

Thành viên trực tuyến

Tài nguyên dạy học

Chat box - Diễn đàn

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Đào Xuân Thành)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy nội dung trang này như thế nào?
Thường thôi!
Tạm được!
Hay!
Rất hay và bổ ích!
Ý kiến khác

Từ Điển Online

Tra Từ Điển Online 

              

 

Thống kê

 • lượt truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Ngày mai không biết ra sao nữa? Mà có ra sao cũng chẳng sao!

  How do you feel ?

  Image Hosted by ImageShack.us

  Gốc > Các dạng Exercises >  (39 thư mục)


  Adjectives or Adverbs  (10 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • A - An - Some  (3 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Advanced Exercises  (8 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Already or Yet  (1 bài)
 • Word-logo

 • Am - Is - Are  (1 bài)
 • Word-logo

 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Comparisons  (3 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Complete a story  (2 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Conditional clauses  (15 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Conjunctions  (3 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Definition  (1 bài)
 • Word-logo

 • For or Since  (3 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Future tense  (4 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Have got or Has got  (1 bài)
 • Word-logo

 • HOW MUCH_HOW MANY  (1 bài)
 • Word-logo

 • Intermediate Test  (16 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Missing words  (3 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Modal verbs  (2 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Past perfect  (3 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Past tense  (3 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Personal Pronouns  (1 bài)
 • Word-logo

 • Plural  (1 bài)
 • Word-logo

 • Possessive case  (1 bài)
 • Word-logo

 • Possessive Pronouns  (3 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Prepositions  (4 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Present prefect  (2 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Word-logo
 • Word-logo

 • Reported speech  (4 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Present simple  (2 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Present tenses  (3 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Question words  (2 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo

 • REFLEXIVE PRONOUNS  (2 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Tenses  (3 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • The Passive  (3 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Some or Any  (3 bài)
 • Word-logo
 • Word-logo
 • Word-logo

 • Such or So  (1 bài)
 • Word-logo

 • Word order  (1 bài)
 • Word-logo

 • Relative pronouns  (1 bài)
 • Word-logo