Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Chat box - Diễn đàn

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Đào Xuân Thành)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy nội dung trang này như thế nào?
Thường thôi!
Tạm được!
Hay!
Rất hay và bổ ích!
Ý kiến khác

Từ Điển Online

Tra Từ Điển Online 

              

 

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Cuộc sống quá ngắn ngủi. Hận thù chỉ tàn phá những hạnh phúc tuyệt vời bạn đang có. Hãy cười khi bạn có thể và quên đi những gì bạn không thể thay đổi

  How do you feel ?

  Image Hosted by ImageShack.us

  BÀI 12 ANH 6 BÀI TẬP

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đào Đức Thuận
  Ngày gửi: 05h:49' 09-03-2016
  Dung lượng: 3.0 MB
  Số lượt tải: 292
  Số lượt thích: 1 người (Ngô Văn Cảnh)
  Unit 12 SPORTS AND PASTIMES
  Em hãy nhìn vào những bức tranh sau và sử dụng từ gợi ý để viết những hoạt đông mà Mr Jones và Mrs Smith thích làm.
  
  dance walk learn foreign languages drive watch television cook swim - play soccer read listen to music.
  Vi du : Mr. Jones likes dancing.
  Em hãy sử dụng những từ gợi ý sau rồi đặt câu hỏi và trả lời theo mẫu.
  Vi du : he / swim What is he doing ? - He is swimming.
  children / play badminton…………………………………………………………
  Mr. Minh/jog……………………………………………………………………
  Miss Nguyet / do aerobics…………………………………………………………
  students / play soccer………………………………………………………………
  his sister / skip………………………………………………………………………
  you / play table tennis………………………………………………………………
  Tung and Hung / play volleyball……………………………………………………
  her father / fish………………………………………………………………………
  girls / dance………………………………………………………………………..
  10. boys / play tennis………………………………………………………………….
  III. Chia động từ trong ngoặc. SD thì HTĐ or THTHT.
  1. What………… your father often …………….(do) in the evening ?
  - He often………….. (watch) television, but sometimes he (read) books.
  Hoa`s brother…………. (be) an engineer, but he……………… (not work) at the moment.
  We………………….. (not go) to the zoo very often.
  Nam usually…………………… (play) sports, but sometimes he (fly) his kites.
  Lan and Phuong ……………(be) in the kitchen. They…………. (cook) dinner.

  IV. Em hay doc la thir sau cua Nam viet cho Peter roi tra loi cau hoi.
  Dear Peter,
  I`m a student in grade six at a school in Luc Yen and I am twelve years old. I live in a house with my family in the country. I ride to school every morning.
  I like listening to music and playing soccer. On the weekends, I go out with my friends. Sometimes we go to the cinema (about once a week), and sometimes we just go for a walk.
  My favorite subjects at schools are Math and English, but I don`t like geography.
  What about you ? Please write to me.
  Best wishes,
  Nam
  Where does Nam live ?..........................................................................................
  How does he go to school ?...................................................................................
  Which sports does he play ?.................................................................................
  How often do Nam and his friends go to the cinema ?
  …………………………………………………………………………………
  What are Nam`s favorite subjects ?
  …………………………………………………………………………………..
  V. Khoanh tròn vào từ có phần gạch chân có cách phát âm khác với từ còn lại.
  A. boots B. toothpaste C. food D. flood
  A. tw/ce B. sw/m C. skip D. picnic
  A. usually B. fl^ C. thirstv. D. hungry
  A. wear B. year C. hear D. near
  A. bottle B. job C. movie D. chocolate
  VI. Em hãy hoàn thành bài hội thoại sau.
  Son : Who`s that in the picture ?
  Nga : That`s my brother, Minh.
  Son : free time ?
  Nga : He often plays sports, sometimes he listens to music or plays games.
  Son: , ?
  Nga : He usually plays soccer and badminton.
  Son: ?
  Nga : No, he never plays volleyball.
  Son: ?
  Nga : He plays badminton every afternoon.
  Son : now ?
  Nga : He`s playing computer games in his room.
  VII. Em hãy dung từ gợi ý đặt câu hỏi với "How often" và trả lời.
  Vi du : Ly / go jogging / every morning.
  a. How often does Ly go jogging ?
  b. She goes jogging every morning.
  Miss Nhung / go to the movie / once a week.
  children / play video games / twice a week.
  Viet / listen to music / every day.
  Mr. and Mrs. Ba / go camping / never.
  family / have a picnic / four times a year.
  VIII. Em hãy viết lại những câu sau bằng cách điền các trạng từ tần suất ở cuối mỗi câu vào đúng vị trí.
  Vi du : He plays tennis, (never)
  He never plays tennis.
  1. Mr. Cuong goes jogging in the morning, (always)
  My sister has classes in the afternoon, (sometimes)
  She doesn`t come home until 10 o`clock, (usually)
  They aren`t at home in the evenings, (often)
  We have classes on Sundays, (never)
  The salesgirls are very young, (usually)
  Nhan is late for school, (never)
  Lien`s mother can`t go shopping in the afternoon, (always)
  He can go home late, (sometimes)
  10. She`s in a badminton competition, (often)
  IX. Mỗi dòng trong đọan văn sau có một 1ỗi sai, em hãy tìm và chữa lại .
  Viet likes camp
   
  Gửi ý kiến