Thành viên trực tuyến

13 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Chat box - Diễn đàn

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Đào Xuân Thành)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy nội dung trang này như thế nào?
Thường thôi!
Tạm được!
Hay!
Rất hay và bổ ích!
Ý kiến khác

Từ Điển Online

Tra Từ Điển Online 

              

 

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Cuộc sống quá ngắn ngủi. Hận thù chỉ tàn phá những hạnh phúc tuyệt vời bạn đang có. Hãy cười khi bạn có thể và quên đi những gì bạn không thể thay đổi

  How do you feel ?

  Image Hosted by ImageShack.us

  BAI TAP DUNG KEM LOP 7 UNIT 1-16

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Doãn Thị Thủy
  Ngày gửi: 07h:23' 07-09-2011
  Dung lượng: 287.0 KB
  Số lượt tải: 5564
  Số lượt thích: 0 người

  TEST FOR UNIT 1
  I/ Chọn từ hoăïc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống:
  1. ……………… class are you in? (Where/ How many/ What)
  2. She doesn’t have …………….picture books. (many/ lot of/ some)
  3. I like swimming, and ………….does my sister. (so/ too/ but)
  4. Her parents live ………….. Ha Noi. (on/ at/ in)
  5. Ha Noi is a big city, but it is ……………… than Ho Chi Minh City.(the smaller/ smaller/ smallest)
  6. I live ………………… 24/3B Tran Phu Street. (in/ at/ on)
  7. …………. is it from here to school? – About two kilometers. (How far / How high/ How long)
  8. Minh …………. Television every night. (watchs / watches/ watching)
  II/ Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc:
  1. Hoa (have) __________ a lot friends in Hue.
  2. Nam and Trang always (visit) ___________ their grandparents on Sundays.
  3. My father (listen) __________ to the radio every day.
  4. The children (like) __________ to play in the park.
  5. She (not live) ___________ with her parents.
  6. Lan (brush) __________ her teeth after meals.
  7. The students (not go) __________ to school on Sunday.
  8. Nga (talk) _________ to her friends now.
  III/ Ghép các câu trả lời ở cột B tương ứng với các câu hỏi ở cột A.
  A B
  1. How are you? a. By bus
  2. Are you a new student? b. It’s Tran
  3. What is his family name? c. Fine, thanks.
  4. What is your address? d. About one kilometer.
  5. How do you go to school? e. Yes, I am.
  6. How far is it? f. 6B Dien Bien Phu Street.
  1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 6___
  IV/ Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh:
  1. see/ you/ again/ nice/ to.
  (………………………………………………
  2. our/ classmate/ is/ this/ new.
  (………………………………………………
  3. have/ any/ doesn’t/ in/ she/ friends/ Ha Noi.
  (………………………………………………
  4. new/ has/ students/ her/ school/ a lot of.
  (………………………………………………
  5. with/ her/ lives/ Hoa/ in/ uncle and aunt/ Ha Noi.
  (………………………………………………
  V/ Sắp xếp các câu thành hội thoại hợp lí:
  ____ Hello, Nga. Nice to see you again.
  ____ Nice to meet you, Minh.
  1 Hello, Phong.
  ____ Nice to see you. how are you?
  ____ Fine, thanks. This is our new classmate. His name is Minh.
  ____ Nice to meet you, too.
  VI/ Dùng từ cho sẵn trong khung để hoàn tất đoạn văn. Sau đó trả lời các câu hỏi.
  any go far still new with miss a lot of
  
   My name is Nguyen Minh Trung. I am a _______ student in class 7A. I am from Da Nang and my family _______ live there. In Ho Chi Minh City, I live _______ my grandparents at 21/3B Nguyen Trai Street. My new school is not _______ from our house – about one kilometer, so I _______ to school by bike. There are _______ students in my new school. but I don’t have _______ friends. I am unhappy. I _______ my parents, my sisters and my friends in Da Nang.
  * Answer the questions :
  1./ What is his full name?
  (………………………………………………
  2./ Is he a new student?
  (………………………………………………
  3./ Where is he from?
  (………………………………………………
  4./ Who does he live with in Ho Chi Minh City?
  (………………………………………………
  5. What is his address?
  (………………………………………………
  6. How far is it from his house to school?
  (………………………………………………
  7. How does he go to school?
  (………………………………………………
  8. Why is he unhappy?
  (………………………………………………


  TEST FOR UNIT 2
  I/Chọn từ hoăïc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống:
  1. ……………… is your telephone number?(When / Which/ What)
  2. Her birthday is …………….Friday, August 20th.(at/ on/ in)
  3. ………….you have a test tomorrow morning? (Will/ Do / Are)
  4. She will have a party ………….. her birthday. (on/ for/ in)
  5. What’s your ……………… ? (birthday/ day of birth/ date of birth)
  6. Will he be free? - …………………
  No_avatarf
  co co the gui dap an cho nhung bai tap nay luon ko ah? cam on co nhiu
  No_avatarf

  Cam on co giao

  No_avatar

  Cac bai tap nay da so trong sach Mai Lan Huong - Nen ghi nguon ro rang.

  No_avatar

  Thank bạn nhiều nha.

  No_avatar

  có thể gửi đáp án cho em đc ko ạ

   

  No_avatarf

  gửi đáp án cho em được không ạ e, cảm ơn rất nhiều

   

   
  Gửi ý kiến