Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Chat box - Diễn đàn

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Đào Xuân Thành)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy nội dung trang này như thế nào?
Thường thôi!
Tạm được!
Hay!
Rất hay và bổ ích!
Ý kiến khác

Từ Điển Online

Tra Từ Điển Online 

              

 

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Cuộc sống quá ngắn ngủi. Hận thù chỉ tàn phá những hạnh phúc tuyệt vời bạn đang có. Hãy cười khi bạn có thể và quên đi những gì bạn không thể thay đổi

  How do you feel ?

  Image Hosted by ImageShack.us

  UNIT 11_ SOURCES OF ENERGY.doc

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Đào Xuân Thành (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:52' 05-03-2010
  Dung lượng: 50.5 KB
  Số lượt tải: 732
  Số lượt thích: 0 người
  UNIT 11: SOURCES OF ENERGY

  PRONUNCIATION
  I. Circle the word whose bold part is pronounced differently from those of the other three.
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  A. satisfaction
  A. beat
  A. far
  A. image
  A. butter
  B. grade
  B. climb
  B. hard
  B. manage
  B. put
  C. animal
  C. debt
  C. scared
  C. character
  C. sugar
  D. guarantee
  D. doubt
  D. harvest
  D. temperature
  D. push
  
  II. Circle the word whose stress is on the first syllable.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  A. instead
  A. discover
  A. several
  A. qualify
  A. democracy
  B. humane
  B. different
  B. imprison
  B. surgery
  B. apartheid
  C. further
  C. funeral
  C. hospital
  C. abandon
  C. habitually
  D. propose
  D. company
  D. educate
  D. animal
  D. presidency
  
  VOCABULARY
  Choose the best answer that is suitable for each blank or the underlined word or phrase.
  11. Nobody knows exactly there is how much __________ left in the world.
  A. power B. natural resources
  C. saving D. beauty resources
  12. Coal, oil and gas are some examples of _______________ fuels.
  A. electricity B. water
  C. fossil D. power
  13. If we don’t start _____________ energy now, it will be too late.
  A. wasting B. passing
  C. planting D. saving
  14. Commonly, ____________ is used for lighting in modern society.
  A. water B. electricity
  C. gas D. wood
  15. Nowadays, people are thinking of __________ energy as an alternative.
  A. solar B. Sun
  C. Earth D. Moon
  16. One way to save expenses on energy is to ____________ the energy bills regularly.
  A. buy B. pay
  C. check D. put
  17. To save money, we should ___________ the amount of energy used in our homes.
  A. stop B. reduce
  C. increase D. use
  18. Most of the world’s ____________ comes from the Sun.
  A. water B. land
  C. energy D. mountain
  19. Without energy we could not ______________.
  A live B. swim
  C. die D. dance
  20. Scientists are always looking for new _____________ of energy.
  A. laws B. bottles
  C. rules D. sources
  GRAMMAR AND STRUCTURE
  Choose the best word or phrase to complete each sentence.
  21. ______________ to find out what had really happened, I asked a lot of questions.
  A. Trying B. Try
  C. Tried D. To try
  22. The Tate Modern ______________ in 2000 is a huge art gallery in London.
  A. opening B. open
  C. be opened D. opened
  23. The novel ___________ over 100 years ago is still relevant today.
  A. writing B. written
  C. write D. wrote
  24. Francis Ford Coppola ____________ the Godfather film is a very well-known director.
  A. make B. made
  C. making D. be made
  25. ____________ in 1927, this is one of the finest cinemas in London.
  A. Building B. Built
  C. To built D. Be building
  26. There is a big tourist attraction in London, ____________ as the London Eye.
  A. known B. know
  C. knowing D. to know
  27. People ____________ in London are called Londoners.
  A. live B. lived
  C. living D. be lived
  28. The car __________ outside belongs to Susan
  No_avatarf

  May quá, em đang cần bài tập làm thêm. Cảm ơn thầy cô đã cung câp những bài tập bổ ích này...

  Avatar

  ĐT TỚI THĂM THẦY

   
  Gửi ý kiến