Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Chat box - Diễn đàn

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Đào Xuân Thành)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy nội dung trang này như thế nào?
Thường thôi!
Tạm được!
Hay!
Rất hay và bổ ích!
Ý kiến khác

Từ Điển Online

Tra Từ Điển Online 

              

 

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Cuộc sống quá ngắn ngủi. Hận thù chỉ tàn phá những hạnh phúc tuyệt vời bạn đang có. Hãy cười khi bạn có thể và quên đi những gì bạn không thể thay đổi

  How do you feel ?

  Image Hosted by ImageShack.us

  TEST 3 (ENGLISH 6)

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trương Đình Hữu Khang
  Ngày gửi: 08h:39' 25-04-2015
  Dung lượng: 103.5 KB
  Số lượt tải: 177
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD & ĐT HUẾ
  TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG ---------------------
  ĐỀ CHÍNH THỨC
  BÀI KIỂM TRA SỐ 3
  NĂM HỌC: 2014-2015
  Môn: Tiếng Anh – LỚP 6
  Thời gian làm bài : 45 phút
  
  


  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

  Skills
  

  Themes / contents
  Knowledge
  Understanding
  Application
  

  Total
  
  
  
  
  
  Low
  High
  
  
  
  
   Closed
  Open
  Closed
   Open
  Closed
  Open
  Closed
  Open
  
  
  A. Listening
  I. Gap-fill

  
  
  4
  (1,0m)
  
  
  
  
  
  
  8
  (2.0ms)
  
  
  II. True/false
  
  
  4
  (1,0m)
  
  
  
  
  
  
  
  B.
  Use of English
  I. Pronunciation

  
  2
  (0.5m)
  
  
  
  
  
  
  
  


  12
  (3.0ms)
  
  
  II. Vocabulary &. Grammar
  10
  (2,5ms)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  C.
  Reading
  I. Gap-fill
  
  
  6
  (1.5 ms)
  
  
  
  
  
  
  9
  (3.0ms)
  
  
  II. Answering the questions
  
  
  
  1
  (0,5m )
  
  2
  (1,0m)
  
  
  
  
  D.
  Writing
  I. Ordering

  
  
  
  
  
  4
  (1,0m)
  
  
  

  6
  (2.0ms)
  
  
  II. Answer the questions about you
  
  
  
  
  
  
  
  2
  (1,0m)
  
  
  TOTAL
  QUESTIONS
  12
  15
  
   8
  35
  
  
  MARKS (PERCENTAGE)
  3 ms
  30%
   4ms
  40%
  3ms
  30%
   10ms
  100%
  
  Chú thích:
  a, Đề được thiết kế với tỉ lệ : 30% nhận biết + 40 % thông hiểu + 30% vận dụng (1) ( trong đó 35 % tự luận ( Open ) + 65 % trắc nghiệm ( Closed))
  b, Cấu trúc bài : 6 câu
  c, Cấu trúc câu hỏi (ý) : 35 câu

  Trường THCS Lê Hồng Phong
  Lớp: ……….
  Họ và tên:……………………………
   KIỂM TRA 1 TIẾT
  Môn: TIẾNG ANH 6
  Thời gian : 45 phút
  Mã phách


  
  


  ĐIỂM

  Giáo viên chấm


  Giám thị
  (Ký, ghi rõ họ tên)
  Mã phách
  
  
  LISTENING: ( 2,0ms )
  I. Listen to the conversation. Fill in the blanks with the words you hear :(1,0m)
  Aunt: What meat would you like for (1)……………..………, Hoa ?
  There is (2)………………….……….., beef and pork.
  Hoa: I don’t like pork.
  Aunt: Neither do I. So you can have beef or chicken.
  Hoa: Let’s have some (3)……………………..
  Aunt: (4)………………..……..

  II. Listen and tick ( √ ) ( T ) True or ( F ) False: (1,0m)

  Statements
  T
  F
  
   He is forty years old.
  
  
  
   He is tall and thin.
  
  
  
   He has short brown hair.
  
  
  
  4. He has two best friends.
  
  
  
  

  --------------------- THE END-----------------------  Trường THCS Lê Hồng Phong
  Lớp: ……….
  Họ và tên:……………………………
   KIỂM TRA 1 TIẾT
  Môn: TIẾNG ANH 6
  Thời gian : 45 phút
  Mã phách


  
  


  ĐIỂM

  Giáo viên chấm


  Giám thị
  (Ký, ghi rõ họ tên)
  Mã phách
  
  
  B. USE OF ENGLISH ( 3,0ms):
  I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others:(0.5m)
  1. A. shoulders B. arms C. hands D. lips
  2. A. tired B. drink C. like D. rice

  II. Choose the best option to fill in the blank:(2,5ms)
  1. I’d like a ………… of toothpaste, please.
  A. can B. box C. tube D. bar
  2. He isn’t fat. He is ………….
  A. thin B. tall C. short D. full
  3. Nga
   
  Gửi ý kiến