Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Chat box - Diễn đàn

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Đào Xuân Thành)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy nội dung trang này như thế nào?
Thường thôi!
Tạm được!
Hay!
Rất hay và bổ ích!
Ý kiến khác

Từ Điển Online

Tra Từ Điển Online 

              

 

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Cuộc sống quá ngắn ngủi. Hận thù chỉ tàn phá những hạnh phúc tuyệt vời bạn đang có. Hãy cười khi bạn có thể và quên đi những gì bạn không thể thay đổi

  How do you feel ?

  Image Hosted by ImageShack.us

  Tiết sửa bài 19 Anh văn 7

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đặng Thị Liễu
  Ngày gửi: 22h:24' 12-10-2011
  Dung lượng: 132.0 KB
  Số lượt tải: 198
  Số lượt thích: 0 người
  Trường THCS Hoài Tân Huyện Hoài Nhơn Tổ Anh -Họa - Nhạc
  Period 19: 
  I. AIMS AND OBJECTIVES
  + Language content:
  -To check the students’ understanding about vocabulary and structures they’ve learnt from Unit one to Unit three. (Using structures simple future, simple present, exclamation, comparison form, Wh-question, preposition…..)
  + Language function:
  -To check the students’ knowledge and practice writing, reading skills.
  + Educational aims:
  -To educate in student s the care of practical writing and the being confident of doing the test.
  1. Language:
  a. Vocabulary: Review (From Unit one to Unit three).
  b. Structures: - Present simple, progressive and Future simple tenses
  - Ordinal numbers/ - Prepositions of places
  - Adjectives (comparatives…./ - Occupations
  - Is there a . . . / Are there any . . .? / - Question words / Exclamations
  2. Skills: Reading and writing.
  3. Educational factor:

  II. Matrix:
  KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT Lần 1- HK I
  ANH VĂN 7
  Cấp độ

  Chủ đề
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Cộng
  
  
  
  
  Cấp độ thấp
  Cấp độ cao
  
  
  
  I
  Language Focus

  * To test words related to the topic “Back To School” and “Personal Information” and “At Home”
  * To test the structures of present/ future simple tense…
  *Choose one sentence (Rewrite the sentences)
  + Is there…….?/ Are there….?
  + Question words
  a. How far is it from……to……….?
  It’s (about) …distance.
  b. What’s ………….date of birth? = When’s …birthday?
  c. Where + do/ does + S + live? = What +be …….. address?
  d. Exclamation:
  +What + (a/ an) + adj + N!

  - Wh - question about careers

  - Comparatives and superlatives,

  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  10
  2,5
  25%
  3
  1,5
  15%
  1
  0,5
  5%
  1
  0,5
  5%
  15
  5
  50%
  
  II
  Reading
  - Read the passage about “John Robinson”, then choose the words (a, b, c, or d) that best fits each of the blank spaces. (tenses, prepositions, adjectives, adverbs, noun, verbs…)
  - Read the passage about a student and choose the best answer basing on the passage.
  + Wh, questions  


  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  8
  2,0
  20%
  4
  1,0
  10%
  
  
  12
  3,0
  30%
  
  III
  Writing
  Choose one best sentence (using given words)
  
  
  Choose a sentence that has the same meaning
  


  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ %
  3
  4,5
  15%
  
  
  1
  0,5
  5%
  4
  2,0
  20%
  
  Tổng số câu
  Tổng số điểm
  Tỉ lệ %
  21
  4,5
  60%
  7
  2,5
  25%
  1
  0,5
  5%
  2
  1,0
  10%
  31
  10,0
  100%

  
  III. TEST:
  Đề 1
  A. Language focus: (5.0ps)
  I. Choose the best answer: (2,5 ps)
  1. English is my favorite...........................( a. study b. topic c. subject d. object)
  2. ………………………………. an intelligent boy! (a. Who b. How c. What’s d. What)
  3. Nga will be thirteen……………………………………… his next birthday. (a. in b. for c. of d. on)
  4. She …………………… to Da Lat tomorrow. (a. won’t go b. will goes c. goes d. doesn’t go)
  5. He works in a studio. He paints pictures. He is a ..............(a. teacher b. dentist c. painter d. journalist)
  6. Are there any pictures in your class-room?
  (a. Yes, there is b. Yes, there aren’t c. No, there isn’t d. No, there aren’t)
  7. Ha Noi is a big city, but it is ……… …than Ho Chi Minh City. (a. the smaller b. smaller c. smallest d. the smallest)
  8. (a. How b. Where c. What d. Who) do you go to school every day? - I walk
  9
   
  Gửi ý kiến